Algemene Voorwaarden

1.    Levering

Zodra uw bestelling bij ons binnen is, wordt deze direct door ons verwerkt. De artikelen die op voorraad zijn, worden direct vanuit Engeland via Royal Mail naar u verzonden. Gemiddeld heeft de post hiervoor een week tot 10 dagen nodig. Als een artikel niet op voorraad is, maar nog in productie in ons eigen atelier of, wanneer wij het niet zelf maken, in bestelling staat bij onze leverancier, nemen wij onmiddellijk contact op per telefoon, e-mail of brief om u op de hoogte te stellen van de te verwachten levertijd.

Wilt u iets bestellen voor een speciale datum, dan kunt u het beste in een zo vroeg mogelijk stadium contact opnemen met onze klantenservice op telefoonnummer 023 – 547 4764 die met u tot een passende oplossing zal trachten te komen en u van advies kan dienen.

Uw bestelling wordt in Engeland met zorg verpakt en rechtstreeks vanuit het atelier naar u verzonden. De post brengt het op het door u opgegeven adres. Als er niemand thuis is, probeert de bezorger het bij buren af te leveren. Is het niet mogelijk uw pakket ergens te bezorgen, neemt de post het weer mee. Bij u laat hij een bericht achter waar het is afgeleverd of waar en wanneer u het kunt ophalen. Wanneer u uw pakket niet binnen de door de post gestelde termijn hebt opgehaald, wordt het pakket retourgezonden naar David Nieper.

Als u iets op een ander afleveradres wilt laten bezorgen kunt u dit tegelijk met uw bestelling op uw bestelformulier aangeven of telefonisch aan ons doorgeven.

2.    Bijdrage in de porto

Voor de portokosten vragen wij van u een bijdrage van €6,50. Deze bijdrage wordt slechts eenmaal per bestelling berekend, ook als wij uw bestelling in deelzendingen leveren.

3.    Hoe bestellen

3.1  Via Internet
- U kunt uw bestelling plaatsen met behulp van uw papieren catalogus door de modelnummers in het zoekvenster links boven aan de pagina in te voeren.
- U kunt de artikelen van uw gading direct op de site uitzoeken en aanklikken.

3.2  Per post
- U vult het bestelformulier in dat in uw catalogus is bijgesloten
- U zendt de ingevulde bon in de meegeleverde antwoordenveloppe naar David Nieper in Heemstede

3.3  Per telefoon op nummer: 023 – 547 4764 (tegen de normale telefoontarieven)
- De klantenservice staat tot uw beschikking op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. De medewerksters nemen graag uw bestelling op, maar kunnen u desgewenst ook van advies dienen of vragen beantwoorden. Zij helpen u graag.
- Op zaterdag en op zon- en feestdagen is het kantoor gesloten. Wanneer u niemand kunt spreken omdat het kantoor is gesloten of omdat alle lijnen bezet zijn, kunt u een bericht achterlaten. U wordt zo snel mogelijk door ons teruggebeld of u kunt het later zelf nog een keer proberen.

3.4  Per fax
- U vult het bestelformulier in en faxt het naar 023 – 547 7566

3.5  Per e-mail
- Voor vragen of inlichtingen over uw bestelling of een kledingstuk kunt u ook gebruik maken van ons e-mailadres: [email protected] - Wij zorgen dat u zo snel mogelijk antwoord van ons krijgt

4.    Betaalwijze

4.1  Per factuur
- Betaling van het (sub)totaalbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen.
- via een overschrijfformulier van uw bank onder vermelding van uw ordernummer
- via internet met vermelding van uw ordernummer
- U betaalt in één keer wat u hebt afgenomen

4.2  Per credit card
- Afschrijving van uw credit card vindt plaats wanneer de artikelen naar u worden verzonden, niet wanneer u bestelt.

5.    Acties

Acties kunnen niet worden ingewisseld voor contanten of met andere acties worden gecombineerd. Ze zijn geldig zolang de voorraad strekt.

6.    Omruilen en retourneren

Als iets niet naar wens is, kunt u omruilen of retourneren. Wel vragen wij u dit binnen 14 dagen na ontvangst te doen.
Het spreekt voor zich dat wat u retour zendt, in onberispelijke staat verkeert en ongebruikt is. Laat zoveel mogelijk de artikelen in de originele verpakking. Merklabels mogen niet worden verwijderd. Eventuele zegels moeten intact zijn. Vanzelfsprekend is het passen van de kleding toegestaan, maar wel met alle kaartjes en labels eraan.
Heeft betaling reeds plaatsgevonden, wordt dit zo snel mogelijk aan u gerestitueerd op dezelfde wijze als de oorspronkelijke betaling is gedaan.

Vergeet niet alvorens uw pakket te sluiten het retourformulier in te vullen met de reden van retourzending en of u wilt omruilen of retourneren. Wanneer u wenst om te ruilen voor een artikel van dezelfde prijs, worden geen extra kosten in rekening gebracht.
Als uw retourzending het gevolg is van een fout onzerzijds vragen wij u met ons contact op te nemen voor de te volgen procedure.
Wanneer retourzending plaatsvindt van een beschadigd of gedragen artikel na die termijn van 14 dagen behouden wij ons het recht voor de zending te weigeren.

Retourneren binnen Nederland is kosteloos. U kunt hiervoor het zelfklevende etiket gebruiken door het los te halen van het retourformulier, over uw adressticker te plakken en het pakket vervolgens af te geven bij een postagentschap. Het is verstandig hier een reçu te vragen met barcode en dit te bewaren als bewijs dat u het pakket hebt afgedragen aan de post.

7.    Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons
David Nieper Ltd – Postbus 401 – 2100 AK Heemstede – Telefoonnummer 023 – 547 4764
Faxnummer: 023 – 547 7566 – E-mail: [email protected]
via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (zie hieronder), maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.
Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht; voor dergelijke terugbetalingen worden geen extra kosten in rekening gebracht. Wij mogen wachten met restitutie tot wij de artikelen hebben ontvangen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen retourneert voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

  • Europees modelformulier voor herroeping
    Dit formulier alleen invullen als u de overeenkomst wilt herroepen.
    U bent niet verplicht dit formulier te gebruiken,
    u kunt de door u bestelde artikelen ook binnen 14 dagen na ontvangst aan ons terugsturen zonder dit formulier.
    Vul bij gebruik van dit formulier in ieder geval het volgende in:

Aan: David Nieper Ltd – Postbus 401 – 2100 AK Heemstede
Faxnummer: – 023 547 7566 – E-mailadres: [email protected]

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep:
- Ordernummer van de te herroepen artikelen
- Artikelnummer(s) van de bestelde goederen
- Besteld op / ontvangen op
- Naam- en adresgegevens van de consument
- Handtekening van consument (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
- Datum

8.    Eigendomsvoorbehoud

De goederen die u hebt besteld en ontvangen, blijven eigendom van David Nieper totdat wij uw betaling hebben ontvangen.

9.    Eigendomsvoorbehoud

David Nieper staat garant dat de producten voldoen aan de specificaties, aan redelijke eisen van deugdelijkheid en aan de wettelijk geldende eisen op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst. Alle artikelen ondergaan in diverse stadia van de productie een grondige kwaliteitscontrole. Alvorens te worden ingepakt en het bedrijf te verlaten wordt nog een laatste controle uitgevoerd om zeker te zijn dat het artikel u in perfecte staat bereikt. Problemen veroorzaakt door (onjuist) gebruik/onderhoud zijn niet opgenomen in deze garantie.
De wettelijk garantie is van toepassing op alle producten: een product moet zijn wat een consument in alle redelijkheid ervan mag verwachten.

Hebt u desondanks toch een klacht, zullen wij alles in het werk stellen om tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing kunnen komen. Uw klacht wordt altijd serieus onderzocht, meestal in ons moederbedrijf zelf. Stuur het artikel met de factuur en uw klacht naar ons op voor beoordeling. Aanwijsbare materiaal- of fabricagefouten die binnen een redelijke termijn zijn gemeld, worden vergoed door gratis reparatie of een nieuw of vergelijkbaar artikel. Ook is mogelijk dat een korting op uw volgende bestelling wordt geboden. De wijze van vergoeden is aan ons ter keuze.

U kunt contact opnemen met onze klantenservice te Heemstede – telefonisch: 023 – 547 4764 schriftelijk: Postbus 401 – 2100 AK Heemstede of per e-mail: [email protected]
Deze David Nieper kwaliteitsgarantie is extra en staat los van de wettelijke garantie.

10.    Service

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Het telefoonnummer is 023 – 547 4764. De meeste vragen kunnen door onze medewerksters direct worden beantwoord. Indien nodig doen wij navraag bij ons moederbedrijf in Engeland en bellen u terug met het antwoord. Als u een opmerking of een suggestie heeft over onze artikelen, onze service of anderszins, wordt dit altijd doorgegeven aan onze Engelse collega’s. Iedere suggestie wordt serieus genomen en behandeld in een maandelijks overleg in Engeland.
U kunt dit natuurlijk ook per brief of per e-mail doorgeven.

Advies

Voor advies over de kleding of de maat kunt u altijd contact opnemen met onze klantenservice op nummer 023 – 547 4764. Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen.
Voor persoonlijk contact kunt u op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur terecht. Op alle andere tijdstippen kunt u een boodschap inspreken.
U kunt ons bellen, maar u kunt ook een e-mail sturen naar [email protected] met uw vraag. In alle gevallen nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Veranderingen

Soms wilt u iets aanpassen in uw kleding. Verkorten en verlengen behoort tot de mogelijkheden, omdat wij de kleding zelf in ons eigen atelier in Engeland vervaardigen. Ook speciale verzoeken kunnen vaak worden ingewilligd. Neemt u hiervoor contact op met de klantenservice of aan uw wens kan worden voldaan. Niet ieder model of iedere stof is geschikt voor iedere toepassing.

11.    Privacy

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens is:
David Nieper Ltd – Postbus 401 – 2100 AK Heemstede

De gegevens die u aan ons doorgeeft worden door ons opgeslagen in een bestand. Dit bestand wordt exclusief gebruikt voor interne en geautomatiseerde verwerking volgens verantwoord klantenbeheer en voor onze bedrijfsvoering, zoals verwerking van bestellingen, omruilingen, retourzendingen en klantenbeheer, alsmede voor het toesturen per post van onze eigen aanbiedingen of van zorgvuldig door ons geselecteerde derden.

Bij een abonnement op onze e-mail-nieuwsbrief wordt deze u tot wederopzegging per e-mail toegezonden. Opzeggen kan heel eenvoudig middels de opzeg-link onder iedere nieuwsbrief.

Wij verstrekken uw e-mailadres nooit aan derden.

Indien u geen post meer van ons wenst te ontvangen, kunt u dit schriftelijk, per e-mail of telefonisch mededelen. Als u de catalogi retour zendt om op te zeggen, laat u dan uw adresgegevens erbij, zodat wij aan uw verzoek kunnen voldoen. U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens. Heeft u bezwaar tegen het verstrekken van uw gegevens aan derden, kunt u dit schriftelijk of telefonisch aan ons doorgeven. Wij verwerken dit per direct.

Hier kunt u ons volledige privacybeleid lezen

12.    Informatie en prijzen

De informatie en de prijzen van onze artikelen zijn uiterst zorgvuldig samengesteld. De prijzen zijn vermeld in euro en inclusief de wettelijk geldende BTW. Bij eventuele tussentijdse wijzigingen in BTW of andere belastingen kunnen wij deze verhogingen doorberekenen.

David Nieper Ltd – Postbus 401 – 2100 AK Heemstede

Telefoon: 023 – 547 4764
Fax: 023 – 547 7566
E-mail: klantenservice @davidnieper.nl

RABO IBAN: NL51 RABO 0102 3713 85
BIC: RABO NL2U

Moment...

In winkelmand geplaatst

Dank u wel. Het artikel is in uw winkelmand geplaatst.

Verder winkelen Afrekenen

Removed from basket

The product '{{var product.name}}' has been removed from your basket.

Verder winkelen Afrekenen