Covid-19: Informatie voor onze klanten. Meer lezen.
Zoeken
Verlanglijst
Bestelbedrag boven € 175, GRATIS BEZORGING

Bij David Nieper worden uw persoonlijke gegevens zorgvuldig beheerd en beschermd

Bij David Nieper wordt veel waarde gehecht aan uw privacy. Deze beleidslijn samen met de algemene voorwaarden en alle hierin vermelde documenten zetten uiteen hoe wij omgaan met de gegevens die wij verzamelen en die u ons vrijwillig doorgeeft. Na zorvuldige lezing van volgende tekst kunt u een inzicht krijgen in onze standpunten en hoe wij in de praktijk omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen de gegevens die u ons doorgeeft van de website, van telefoon communicatie en van de bestelformulieren.

De informatie die wij verzamelen maakt het ons mogelijk een betere en meer persoonsgerichte service te verlenen. Wij verzamelen en gebruiken informatie om inhoudsgerichte e-mails en produktinformatie toe te sturen, verbeteringen aan de website aan te brengen en u een betere klantervaring en service aan te bieden.

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verzamelen, opslaan en analyseren:

 1. Informatie betreffende uw computer en de bezoeken die u aan onze website www.davidnieper.nl maakt, inclusief uw IP adres, geografische locatie, besturingssysteem en type browser, referentiebron, bezoeksduur, in- en uitgangspunten en het aantal bekeken bladzijdes op de website
 2. Informatie verkregen bij het aanmaken van een persoonlijk account bestaande uit uw naam, adres, e-mail adres en telefoonnummer
 3. Informatie die u geeft voor het verwerken van bestellingen en het maken van transacties inclusief uw aankoopsgeschiedenis ( inhoud en tijdstip van voorafgaande aankopen)
 4. Informatie, door u doorgegeven, bij de aanvraag voor de mailing van onze nieuwsbrief of van onze catalogussen. Deze informatie bevat uw naam, e-mail adres, thuis adres en in enkele gevallen uw telefoonnummer
 5. Informatie die u in andere gevallen aan ons doorgeeft

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand, dat vaak een uniek identificatiemiddel bevat, dat op uw computer of mobiele telefoon browser wordt geplaatst vanuit de website’s computer en wordt opgeslagen in uw browser (laptop, smartphone, i-pad…). Iedere website die u bezoekt kan eigen cookies naar uw browser doorsturen tenzij u uw browser standaard hebt ingesteld om cookies te blokkeren – zie onze Het niet accepteren van cookies .

Hoe maakt David Nieper gebruik van cookies?

Wij gebruiken cookies om gegevens te verzamelen rond het gebruik van onze website door u en andere klanten en deze gegevens te analyseren. Door middel van cookies is het mogelijk uw website bezoek nader te analyseren zoals waar u vandaan komt, hoe u de website doorbladert en om u bij een volgend bezoek te herkennen. Dat doen wij om volgende redenen:

 1. Administratie van de website
 2. Een meer gepersonaliseerde beleving van de website met communicatie zoveel mogelijk afgestemd op uw voorkeuren en interesses
 3. Zodat u gebruik kunt maken van de diensten aangeboden op onze website (bijvoorbeeld om u ter herkennen wanneer u ons bezoekt en de winkel service te versnellen)
 4. Uw zoekacties op onze website te versnellen
 5. Voor de analyse van webgedrag van klanten, ondergebracht in categorieën, ter verbetering van het aanbod van relevante produkten en diensten in de toekomst
 6. Om de informatie voor uw computer, ipad of mobiele toestel in het hiervoor beste formaat te presenteren
 7. Zodat u kunt kiezen voor en kunt participeren in interactieve functies, als onderdeel van onze service

Hoe analyseren wij de cookie gegevens?

Wij maken gebruik van Google Analytics, een analyse dienst gebruikt door de meeste bedrijven om erachter te komen wat gebruikers en groepen van gebruikers doen op je website. Google bewaart deze informatie, deze is echter anoniem en individuele identificatie is niet mogelijk..Google’s privacybeleid vindt u hier.

Soms produceren wij rapporten door middel van Google Analytics of andere systemen, hoe groepen klanten van onze website en diensten gebruik maken. Soms delen wij deze gegevens met derden. Deze gegevens zijn altijd geheel anoniem en persoonlijke herkenning van u of van ieder ander is niet mogelijk.

Hoe herken ik een cookie afkomstig van David Nieper?

In onderstaande lijst staan de door ons gebruikte cookies:.

 1. Cloudflare - Performance / Content Delivery ( __cfduid )
 2. Google Analytics - Analytics and Marketing ( _ga, __gid )
 3. MaxMind - Fraud Prevention ( __mmapiwsid )
 4. Extendware Page Cache - Performance ( epc- various )
 5. David Nieper - Site Functionality / Basket ( frontend )
 6. Site cookie acceptance (cookies_accepted)

Het is mogelijk dat andere cookies zichtbaar worden als u onze website bezoekt, bijvoorbeeld als u een video van YouTube op onze website bekijkt dat u via onze website hebt verkregen. Wij zijn hiervoor niet aansprakelijk en u wordt verwezen naar het privacybeleid van deze andere maatschappijen die deze cookies aan u doorsturen.

Cookies niet accepteren en blokkeren

Cookies kunt u ook niet accepteren. U kunt cookies blokkeren door de setting, dat cookies standaard blokkeert op uw browser, te activeren. Let wel dat hierdoor niet alle onderdelen van onze website meer toegangkelijk voor u zijn hetgeen uw belevenis ervan kan beïnvloeden.

Wat is ons e-mail beleid?

Wij sturen u marketing e-mails alleen als u zich hiervoor hebt aangemeld op onze website, aan de telefoon of door middel van ons bestelformulier. Onze marketing e-mails zijn erop gericht dat u van een optimale persoonlijke service geniet zoals het als eerste kennis maken met nieuwe produkten en promoties.

Voor ons is het echter belangrijk dat u de hoeveelheid ontvangen e-mails zelf kunt controleren en daarom zorgen wij ervoor dat u zich te allen tijde gemakkelijk kunt afmelden. Iedere e-mail die u van ons ontvangt bevat de mogelijkheid om zich af te melden, door naar beneden te scrollen en op de knop “afmelden” te klikken.

U blijft belangrijke informatie ontvangen omtrent uw account en e-mails aangaande uw laatste bestelling ( zoals bevestiging van de leveringsdatum ect…)

Uw persoonsgegevens zijn voor ons belangrijk en blijven onder ons. Uw e-mail adres wordt daarom nooit met derden gedeeld.

Mocht u ongevraagde en ongewenste e-mails van ons ontvangen, door ons of zogenaamd door ons opgestuurd dan deze berichten aan ons doorsturen graag met uw commentaar aan klantenservice@davidnieper.nl

E-mail programmas die via aanmelding worden verkregen zijn

 1. Het ons “Als eerste bekijken” programma met regelmatige bulletins over onze produkten en nieuwe promoties.

Analyse van e-mails gegevens?

Soms analyseren wij de wisselwerking tussen onze e-mails en onze klanten om na te kunnen gaan welke inhoud of welke produkten voor de klant het meest interessant zijn. Dit houdt in dat wij kunnen nagaan of u op een e-mail klikt of deze opent. Slechts weinig gegevens worden hiervoor verzameld en bewaard bijvoorbeeld op welke inhoud van de e-mail wordt geklikt, welke webpagina bekeken, tijd en datum. Deze analyse helpt ons de e-mails aan u te optimaliseren voor uw interesses.

Gebruiken wij uw gegevens op andere manieren?

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u informatie toe te sturen over onze produkten waarvoor u interesse hebt getoond of om u in te lichten over wijzigingen in onze diensten. Wij gebruiken uw gegevens voor de verwerking van onze contractuele overeenkomst met u.

Veiligheid. Waar worden uw persoonsgegevens bewaard?

Wij nemen iedere redelijke voorzorgsmaatregel ter bescherming van uw persoonsgegevens. Alle door u verkregen informatie wordt in bestanden op onze beveiligde servers bewaard (wachtwoord beveiligd en voorzien van een financiële brandmuur) Iedere betalingstransactie wordt versleuteld en gecodeerd met PCI goedgekeurde technologie van derden.

Indien u van ons een wachtwoord voor de toegang tot bepaalde delen van onze site heeft gekregen (of in het geval van een zelfgekozen wachtwoord) is geheimhouding van dit wachtwoord noodzakelijk. U bent verplicht het wachtwoord met geen enkeling te delen. Bij David Nieper zal niemand u ooit vragen naar uw wachtwoord.

Wij bewaren de persoonsgegevens van u verkregen in de European Economic Authority.

Het is mogelijk dat wij informatie van u verkregen delen met andere maatschappijen die bij de reclame campagnes van David Nieper’s produkten en diensten betrokken zijn. Deze maatschappijen zijn mogelijk buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd. In zo’n geval worden deze gegevens bewaard en bewerkt in deze landen onder de stricte regeling van de GDPR principes met een passend beschermingsniveau.

Als u ons persoonsgevens doorgeeft op de website, over de telefoon of in onze bedrijfswinkel gaat u er mee akkoord dat wij u persoonsgegevens op bovenstaande manier kunnen delen, verwerken en bewaren. Of de gegevens door onszelf of derden worden behandeld, wij zullen alles ondernemen en ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens dezelfde bescherming genieten op grond van onze verplichtingen als uiteengezet in deze privacyverklaring en de wettelijke verplichtingen van de Europese AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Helaas is de transmissie van gegevens over het internet niet geheel veilig. Ondanks dat wij uw persoonsgegevens beveiligen en beschermen kunnen wij de veiligheid ervan gedurende de transmissie niet garanderen en deze is volledig op eigen risico. Zodra wij de informatie ontvangen worden stricte procedures gevolgd en beveiligingsmaatregelen getroffen om toegangkelijkheid door onbevoegden te voorkomen.

Regelmatig worden onze beveiligingssystemen en maatregelen opnieuw getest en beoordeeld op optimale veiligheid en herzien in lijn met de Payment Card Industry (PCI) Security Standards en de EU Data Protection Directive (Directive 95/46/EC)

Onder welke omstandigheden kunnen wij uw persoonsgegevens vrijgeven?

Af en toe kunnen onze klanten per post opgestuurde, interessante aanbiedingen ontvangen van bedrijven, die door ons zorgvuldig worden geselecteerd. Mocht u liever dit soort aanbiedigen van ons of van geselecteerde derden niet meer willen ontvangen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen en bezwaar maken op het gebruik van uw adresgegevens voor marketing doeleinden. Wij verwerken uw gegevens voor marketing doeleinden conform de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) artikel 6 f 1 rechtmatig belang.

Wij kunnen uw persoonsgegevens vrijgeven in bepaalde gevallen:

Bijvoorbeeld delen wij informatie over u met door ons gekozen bedrijven die ons eigen bedrijf ondersteunen zoals website hosting bedrijven. Het is ook mogelijk dat wij informatie delen met bedrijven die met David Nieper samenwerken in verband met de marketing van onze produkten en diensten in het kader van optimalisering van de diensten die wij u bieden.

Alleen de nodige informatie wordt aan deze bedrijven doorgegeven en het is hun niet toegestaan deze informatie voor andere doeleinden te gebruiken. Zij zijn, net als wij, gebonden aan de zorgplicht ter bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens.

 1. Bij de aan- of verkoop van bedrijfsdelen is het mogelijk dat uw persoonsgegevens worden vrijgegeven aan de toekomstige verkoper of koper.
 2. Als wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens vrij te geven als in de algemene voorwaarden vermeld; om de rechten, eigendom en veiligheid van David Nieper Limited, of onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven in het kader van fraude preventie en krediet gevaars preventie.

Wat zijn uw rechten?

U hebt het recht tot wederopzegging en ons te verplichten uw persoonsgegevens niet meer voor marketing doeleinden te gebruiken. Als u gebruik wilt maken van deze rechten, dan kunt u dit schriftelijk aan ons kenbaar maken. Het adres staat onderaan deze bladzijde vermeld.. U kunt e-mail toezending opzeggen door de opzeg-link onder iedere e-mail aan te klikken. U kunt ook uw recht doen gelden door te allen tijde per e-mail of per post (zie onderstaande adressen) contact met ons op te nemen.

Onze website kan links bevatten naar of van de website van partner netwerken, reclame makers en aanverwante bedrijven. Als u een link volgt naar andere websites willen wij u erop attenderen dat deze websites hun eigen privacybeleid voeren en dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor zo’n privacybeleid. U moet zelf dit privacybeleid lezen alvorens persoonsgegevens op deze websites in te sturen.

Hoe kan ik inzage hebben in de informatie die u over mij hebt?

U kunt te allen tijde inzage hebben in de informatie die wij over u hebben of verzoeken dat deze informatie aan derden wordt doorgegeven. Hiervoor dient u contact op te nemen met onze Corporate Communications Manager (zie onderstaand adres).

U kunt ons vragen alle informatie die wij over u hebben te verwijderen. Let wel dat met de verwijdering van alle gegevens het contractueel nakomen van onze overeenkomst met u in gevaar wordt gebracht. Met verwijdering worden daarom alle gegevens verwijderd behalve datgene dat noodzakelijk is voor de afwerking van onze overeenkomst.

Zal David Nieper in de toekomst haar privacybeleid herzien?

Dit privacybeleid zal van tijd tot tijd worden bijgewerkt en de nieuwe versie op onze website geplaatst worden. U wordt daarom verzocht om van tijd tot tijd deze pagina te raadplegen om u ervan te verzekeren dat u akkoord gaat met eventuele veranderingen. Wij sturen ook updates met veranderingen in het privacybeleid per e-mail.

Hoe neem ik contact met u op mocht het noodzakelijk zijn?

Wij verwelkomen uw vragen, bijdrages en verzoeken betreffende dit privacybeleid omdat wij erop gericht zijn een zo goed mogelijke service en diensten aan onze klanten te verlenen. Richt uw vragen en commentaren aan onze Corporate Communications Manager:

David Nieper Ltd
Saulgrove House
Nottingham Road
Alfreton
Derbyshire
DE55 7LE

Of per e-mail naar; klantenservice@davidnieper.nl

ICO Registration Number: Z6658728

Appendix

List of Suppliers that we may share your data with if you consented to do so

UK
Experian
Conexance
House of Bruar
Black Kite Media
Abacus
Cashmere Centre
The Mailing Room
Cotswold Collections
Hotter
Sunline Direct Mail
WCF
Peter Hahn

Germany
P B Direkt
DOTSS
Hagen Grote
Trebbau

France
Conexance
Uniservices
P N Data
Acostram
Hagen Grote

Verzending naar Nederland en wereldwijd

Verzend- en portokosten vanaf € 6,50 voor een verzekerde levering

Verder lezen

Gratis retourneren

Ieder item wordt kostenloos snel en probleemloos geretourneerd of omgeruild.

Lees meer

Catalogus aanvragen

Op verzoek sturen wij u kostenloos catalogussen met onze nieuwste collecties.

Lees meer

Satisfaction Guaranteed

Everything you buy is fully covered by our 100% No Quibble, Satisfaction Guarantee

Find Out More
Newsletter popup

Zeg ‘Ja’ tegen goede dingen

Wees er als eerste bij voor speciale aanbiedingen en exclusieve wetenswaardigheden

Meldt u aan en als bedankje ontvangt u 10% korting bij uw eerstvolgende bestelling

U kunt zich te allen tijde uitschrijven. Wij hechten veel waarde aan privacy. Lees onze privacyverklaring

NEE DANK U, VERDER WINKELEN
DANK U!

DANK U!

Er zijn nog meer goede dingen voor u in aantocht

Menu
Zoeken
Verlanglijst
Zoeken